Notify Message
Forums
Page 1
Search
#3446708 Nov 09, 2010 at 04:25 PM · Edited over 7 years ago
18 Posts
Fellowship Maneuver su specijalni napadi koje izvodi grupa. Trigeruju ih odredji skilovi pojedinih klasa:
Burglar - Exploit Opening, Trip, Exposed Throat
Guardian - Turn the Tables, Fray the Edge, To the King
Captain - Kick
Lore-master - Friend of Feline Hunters, Friend of Nature

Postoje četiri tipa manevra

Ent's Strength ili RED - nanosi štetu protivniku, ukoliko svi članovi grupe odaberu ovaj manevar, on postaje AOE sa krugom od deset metara. Morate biti blizu protivnika da bi mogli da odaberete ovaj manevar.

Stallion's Spirit ili BLUE - vraća power igraču koji je odabrao ovaj manevar. Ukoliko dva igrača odaberu ovaj manevar, on vraća manu celoj grupi, ukoliko se nalaze u odredjenom krugu. Ukoliko pet igrača, ili cela grupa, odabere ovaj manevar, noble spirit ili greater noble spirit, respektivno, će se pojaviti da pomogne igračima.

Spider's Guile ili YELLOW - nanosi štetu i stavlja dot na protivnika. Ukoliko pet ili šest igrača odabere ovaj manevar, manevar će skidati i power protivniku.

Eagle's Cry ili GREEN - vraća moral igraču koji ga je odabrao, ako dva igrača odaberu ovaj manevar, regenerisaće moral celoj grupi. Ako pet igrača odabere green, manevar leči fear debaf, a ako šest igrača odabere green leči i fear i wound debaf.
--------------------------------------------------------------------------------------

Mešanjem različitih manevara prave se Conjunctioni, u suštini manevar sa više efekata.

Evo neki od conjunctiona:

------------------------------------------------------------------------------------
Thunder of the Oakenshield


AoE+DoT+HoT+PR, takodje neutralizuje sve fear i wound debufove.
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Hope of Men


HoT+DoT+AoE, takodje neutralizuje sve fear i wound debufove.
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
Breath of Freedom


PR+AoE+DoT, igra; koji je odabrao plavo dobija Greater Oathbreaker spirita, ali captain ili lore-master ne bi trebalo da biraju plavo jer baguje peta.
------------------------------------------------------------------------------------

Ostatak conjunctiona možete naći Link, ali bi bilo dobro da naučimo ova tri, meni se čini da su najkorisniji.

HoT - heal over time
PR - power regen
DoT - damage over time
AoE - area of effect
+1
Page 1